Test

Kören startade först som en stiftsungdomskör 1989 av Hans-Åke"Måsse" Månsson. Ur stiftskören bildades en Västeråskör 1990 som först höll till i Mikaelikyrkan ett par månader och sedan övade vi på Kyrkbacksgården. Vi flyttade till Tomaskyrkan 1991 då Hans-Åke fick tjänst som kantor i Badelunda församling.
1992 började Pia Degréus som kantor i församlingen och hon och "Måsse" hade då kören tillsammans.

Pia tog över kören 1993 och i samband med det så tyckte kören att nu är det dags att vi får ett namn! Vi röstade på olika förslag och namnet blev till slut GOSPELKÖREN KAOS! Varför KAOS då? Är det en förkortning eller? Vi funderade ett tag på Kyrkans Andliga Oslagbara Sångare men sanningen är, att det oftast är lite "KAOS" när vi träffas och övar - därav namnet!!!

Ulrika Larsson tog över kören efter Pia år 2000.
2003 anställdes Ulrika som kantor i Sura-församling och kören kände att vi varken orkade eller ville byta körledare igen!
Tyvärr så fanns det inte möjlighet för Ulrika att vara kvar som körledare och komma till Tomaskyrkan och öva med oss 2 timmar i veckan, inte ens om hon gjorde det på sin fritid och vi endast lånade lokalerna.
Kören röstade då om vi skulle stanna kvar i Tomaskyrkan eller om vi skulle flytta någon annanstans och öva. Resultatet blev att majoriteten bestämde att vi skulle flytta från församlingen.

Kören övade i ett par månader i en lokal på Resmilans servicehus innan vi blev erbjudna av Västerås Metodistförsamling att komma och öva i deras lokaler i Centrumkyrkan!

2009 slog vi oss ihop med Sura Gospel och övade varannan vecka i Sura och varannan vecka i Västerås under det gemensamma namnet GOSPELKÖREN KAOS! Samarbetet med Sura församling pågick mellan 2009-2012.

Under 2013 övade vi i Centrumkyrkan.

Januari 2014 så tog Karin E Aase över rollen som körledare.

Höstterminen 2014 övade vi i Viksängskyrkan under ledning av Linda Jansson Norrman.

Januari 2015 tog Ulrika Larsson åter över som körledare och vi flyttade också tillbaka till Centrumkyrkan.

Nu övar vi i Kila Prästgård vid Kila kyrka.