Test

Kommande framträdanden.


 Konsert "Du är viktig" 20 februari kl.18:00 i Kila Kyrka. Tillsammans med elever från Kila skola, Gospelkören KAOS, Sånglust, Kumla Tärna kören och Kila kyrkokör 


 Mellomässa 24 mars kl.18:00 i Kila kyrka


 Kulturnatt i Sala 27 april